Motolák, z. s.


Studentský spolek 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy


Email: info@motolak.org

Telefon: +420 702 495 405 (Matyáš Uvíra, předseda)

Datová schránka: ddzwicm

Číslo účtu: 2800847727/2010

IČO: 26561417

Adresa doručovací:

Motolák, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
V Úvalu 84
Praha 5, 150 06

Adresa kanceláře Motoláku:

budova A v areálu 2. LF UK na Plzeňské (sídlí zde např. Ústav lék. etiky), dveře č. 27