Hlavní » Klub výhod Motoláku

Klub výhod Motoláku

Představujeme vám nový projekt studentského spolku Motolák, který nese název Klub výhod. Ten si klade za cíl poskytovat zvýhodněné vstupenky do pražských divadel těm, kteří je rádi navštěvují, nebo jiným, kteří chtějí zakoupením vstupenky či pozváním do divadla udělat radost svým blízkým. Do budoucna bychom rádi rozšířili seznam současných partnerů zejména o mnoho dalších pražských divadel, dále pak o kina a muzea, ale také o spolupráci s nakladateli a vydavateli denního tisku, magazínů a knih a dalšími společnostmi nabízejícími produkty obecně užitečné pro všechny studenty. Nabídka se vám zobrazí po přihlášení.

Vedoucí Klubu výhod: Františka Sedlecká

Kontakt:  klubvyhod@motolak.org.

 

V současné době spolupracujeme s těmito organizacemi:

  • Relaxační centrum Homolka
  • Mindflow
  • Nakladatelství Grada
  • Divadlo pod Palmovkou
  • Divadlo Na Zábradlí
  • Městská divadla pražská (ABC a Rokoko)
  • Studio Ypsilon