Hlavní » Články » O mužském zdraví s profesorem Babjukem

O mužském zdraví s profesorem Babjukem

Náš dnešní rozhovor se bude týkat především Movemberu a jeho poslání.
Tato iniciativa byla založena roku 2003 a od té doby se každoročně snaží zvyšovat povědomí o mužském zdraví – osvětou
v oblasti mužských onemocnění, mentálního zdraví a zdravého životního stylu. Jak vnímáte vliv této iniciativy během osmnácti let jejího působení?

Dopady této iniciativy vnímám defacto trojí. 

Zaprvé vůbec zvyšování všeobecného povědomí o konkrétních onemocněních. V tomto směru Movember patří mezi nejefektivnější a nejúspěšnější marketingové aktivity, což považuji za neuvěřitelný úspěch.
Je evidentní, že povědomí například o mužských nádorových onemocněních se nepochybně významně zvýšilo,
o čemž svědčí i obecné uvědomění se v populaci, že tyto onemocnění existují, a je k nim potřeba přistupovat pozitivně. 
Jsem rád především za tu kladnou, lehce humornou formu, kterou je tato osvěta zprostředkovávána, neboť není cílem lidi strašit,
ale naopak dávat důraz na to, že když se budou o své zdraví starat, bude se jim dařit lépe. ​

 

Jsem rád především za tu kladnou, lehce humornou formu,
kterou je tato osvěta zprostředkovávána, neboť není cílem
strašit lidi, ale naopak klást důraz na to, že když se budou
o své zdraví starat, bude se jim dařit lépe. 

 

Druhým aspektem je, že se vždy během Movemberu daří získat určité finance prostřednictvím různých nadací,
například Muži proti rakovině. Ty pak mohou napomoci specialistům ke zlepšení stávající péče v této oblasti. 

A třetí, to nejdůležitější, je snižování úmrtnosti nádorových onemocnění právě díky včasné diagnostice.
Výsledky léčby rakoviny prostaty se v posledních dekádách očividně zlepšují a navzdory většímu množství
zachycených případů nevnímáme trend stoupající mortality.

 

Vnímáte větší důraz na osvětu (například u samovyšetření varlat) ve své klinické praxi?

U nádorů varlat obecně dochází za poslední dekády k trendu, že muži přicházejí dřív.
Kdysi jsme ještě vídali nesmírně pokročilé nádory, což se dnes stává pouze výjimečně. 

 

Kampaň Movemberu se soustředí především na nádorová onemocnění varlat.
Proč je dáván takový důraz právě na tato onemocnění?

Některé typy nádorů varlat patří k jedněm z nejrychleji rostoucích solidních nádorů a je tedy důležité je zachytit včas.
I několika týdenní či denní prodlení může být pro pacienta zcela zásadní. Když přijde pacient s nádorem varlat,
často ho tentýž den, nebo ten následující, operujeme. Pozitivní je, že výsledky léčby jsou excelentní,
i u pokročilých nádorů varlat s metastázami se počet vyléčených pacientů pohybuje přes 90%, 
problémem u takto pokročilých stavů se ale stává léčba. Ta je agresivnější, má více vedlejších účinků
a ovlivňuje tak kvalitu pacientova života. Proto je důležité onemocnění odhalovat brzy a ihned přistupovat k léčbě.
A jelikož jsou varlata přístupná pohmatem, je možné je velice snadno vyšetřit, čehož se může zhostit muž sám.

 

Je důležité onemocnění odhalovat brzy a ihned přistupovat k léčbě.
A jelikož jsou varlata přístupná pohmatem, je možné
je velice snadno vyšetřit, čehož se může zhostit muž sám.​

 

Jak tedy může muž nádor při samovyšetření rozpoznat?

Nádor se pohmatem jeví jako tuhé ložisko uvnitř varlete, nikoliv v okolních tkáních. Normálně má varle elastickou konzistenci, přirovnávanou k bříšku palce na ruce, naopak nádor má tvrdost podobnou kloubu. Jestli tedy muž nalezne nějakou tvrdou strukturu ve varleti, neměl by otálet s návštěvou urologa a v nejbližších dnech se dostavit na vyšetření. 

 

Změnilo povědomí o samovyšetření praxi za dobu vašeho působení?

Postup provádění vyšetření se víceméně nezměnil. Stále je nezbytné po příchodu pacienta varle dále dovyšetřit a zjistit, zda nález opravdu odpovídá nádorovému ložisku, což zůstává nadále v kompetenci profesionálů. 
Co se ale jistě změnilo, je otevření komunikace mezi veřejností a lékařskou komunitou, a dále zvýšení již zmíněného povědomí. 
 

Co se ale jistě změnilo, je otevření komunikace mezi veřejností a lékařskou komunitou,
a dále zvýšení již zmíněného povědomí. 

 

Kromě nádorů varlat se iniciativa soustředí také na nádorové onemocnění prostaty.
U ní samovyšetření není možné, jak tedy poznat, kdy by měl muž vyhledat specialistu?

U rakoviny prostaty je problematické, že v prvních fázích vývoje relativně dlouho nevyvolává žádné příznaky. 
Symptomy v podobě potíží při močení nebo krve v moči jsou již známkou spíše pokročilého onemocnění.
Naší snahou tedy je zachytit onemocnění ještě v době, kdy nevyvolává příznaky, neboť v té době je onemocnění plně vyléčitelné. 
Je možné posoudit riziko rakoviny prostaty na základě stanovení prostatického specifického antigenu (PSA) z krve.
Stanovení rizika nám pak umožní správně stanovit další kroky, které následně povedou ke stanovení diagnózy.
Doporučujeme tedy mužům v rizikovém věku mezi padesáti a sedmdesáti lety, kteří se zajímají o své zdraví,
aby navštívili urologa a domluvili se s ním na odběru krve a stanovením PSA.

 

 

text: Matěj Martinča