Hlavní » Články » Na vlnách inspirace

Na vlnách inspirace

Již několikátým rokem máme skvělou možnost si na počátku léta užít jeden večer plný hudby. Večer hudby v podání studentů naší fakulty. Ani letošní rok nebyl výjimkou, koncert Na vlnách inspirace se povedl opravdu do posledních podrobností! Letos jsme se sešli v majestátních prostorách Českého muzea hudby na Malé Straně.

Letošní koncert byl rozdělen na dvě části – první z nich patřila tradičně hudbě klasické, druhá sekce byla jazzová. Úroveň veškeré hudby byla špičková! Nikde žádné zaváhaní, žádný chybný tón, perfektní. Dovolte mi však vyzdvihnout tři jména, jména hudebníků, kteří získali od četného publika extrémně dlouhý potlesk.

Prvním z nich je Michal Svoboda, původní zakladatel koncertu, jenž na klavír zahrál skladbu Etuda gis moll od A. N. Skrjabina a dále ještě část Patetické sonáty od L. van Beethovena. Druhým je Marek Weiss, který na příčnou flétnu bravurně zvládl Concertino pour Flute od Cécile Chaminade. A třetím jménem je doktor Jiří Gilík z Dětského kardiocentra. Myslím, že jeho klavírní podání hudby 20. a 30. let, byl hluboký zážitek pro všechny zúčastněné. Má slova podporuje i to, že byl dr. Gilík vytleskán a na žádosti publika přidal ještě pár skladeb. Bylo by záhodno pochválit i moderátora večera, Viktora Veselého, díky jeho vtípkům (úmyslným?) dostal večer i zábavný podkres, a hlavní organizátorku akce – Pavlínu Jiráňovou.

Na letošním koncertu bylo vybráno 7 380 korun, které převzal dr. Lukáš Plachý z diabetologické skupiny Pediatrické kliniky 2. LF UK a FNM. Tyto peníze opět pomůžou pořadatelům Dětských diatáborů připravit dětem pestrý a bohatý program. A na závěr ještě slovo jednoho z aktérů koncertu – Marka Weisse:

„Letošní koncert se dle mého názoru velmi povedl a jsem rád, že jsem na něm mohl vystupovat. Jsem nadšený nejen z toho, že mí kolegové v rámci svého volného času nacvičili překrásná hudební vystoupení, ale také díky tomu, že mnoho dalších dorazilo a vytvořila se velmi příjemná atmosféra fakultního koncertu. Má sestra je diabetik 1. typu a jedním z důvodů mé přihlášky na 2. LF UK byla právě její choroba. I proto jsem moc rád, že naši mladí lékaři i studenti chtějí pomáhat dětem s diabetem. Vážím si, že hledají další cesty, jak se rozvíjet, pomáhat ostatním a v neposlední řadě vytvářet krásné věci. Moc rád bych tímto poděkoval všem, kdo se zapojili do organizace, zvláště Páje Jiráňové, která si celý letošní koncert vzala na svá bedra!

P.S.: Během svého studia v Praze jsem se již mnohokrát setkal s nepříjemným zvykem místních domorodců, který však bohužel přejímají i mnozí studenti z daleka: Čeština nezná slovo "konZert". Prosím, nekazme si naši nádhernou rodnou řeč a používejme pouze "konCert". Díky, zachráníte tím uši jednomu mladému muži.“

 

Text: AL

Foto: Michal Kříha