Hlavní » Články » Motolská tančírna

Motolská tančírna

Kalendář ukazoval pátek. Byl mrazivý zimní podvečer. Ulice šedivěly a nořily se do tmy, zatímco okna se pomalu začínala rozsvěcet. Za jedním z těch oken se nacházela tělocvična místní základní školy, kterou motolští medici toho večera proměnili v taneční sál. Chvíli před šestou hodinou večerní se sešla skupina mediků, kteří na chvíli vyměnili bílý nemocniční plášť za společenské oblečení, a jakoukoli tlustou knihu, ze které zrovna cosi studovali, za tanečního partnera či partnerku. I přesto, že touto dobou již odjíždí většina studentů domů vstříc náruči svých milovaných rodičů, sešlo se v Motolské tančírně asi patnáct párů, které pod vedením Tomáše Jelínka a Jany Slesarenko začali pilovat své taneční umění.

Jelikož většina účastníků měla ještě ztuhlé sedací svalstvo kvůli teprve nedávno ukončenému zkouškovému období, začalo se relativně zlehka, tedy waltzem. Následovala chacha, tango, samba, valčík, jive, quickstep, rumba a blues. Většina párů zvládala všechny tyto taneční styly s bravurou, přesto se ale vyskytly i takové, jejichž technika musela být poněkud poupravena, čehož se ochotně  se zápalem ujímal Tomáš s Janou. Viditelné nedostatky byly rychle opraveny, takže nikdo z účastníků na plese rozhodně ostudu neudělá!                                      

Čas nám plynul neobyčejně rychle, takže když se člověk podíval na hodinky, zjistil, že za pár chvil odbije devátá hodina a spolu s ní odbije i letošní Motolské tančírně. Zamáčkli jsme tedy těch několik slziček, které nám toto zjištění vehnalo do očí, a nyní už o poznání jistějším tanečním krokem opustili sál. Pakliže se bude tato akce konat i v letech následujících, určitě na ni doražte, jelikož po jejím absolvování si na jakékoli taneční zábavě určitě podmaníte celý taneční parket. Myslím si, že to byl velmi chutný a důstojný předkrm k hlavnímu jídlu, který vám budeme servírovat již tuto sobotu v podobě plesu naší fakulty, na který jste tímto všichni srdečně zváni.

 

 

Text: Vojtěch Janda a Eliška Rafajová
Foto: Anna Garnolová