Hlavní » Blogy » PNN - Žiju levně, ale zdravě.

PNN - Žiju levně, ale zdravě.

P O D Č Á R N Í K     N A     N E D Ě L I

myšlenky méně či více uspořádané, vydávané s nahodilou měrou pravidelnosti,
formálně však vždy až pod čarou

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Žiju levně, ale zdravě.

A je to tady. Teplé kabáty, šály, ranní mlhy až do oběda, od oběda soumrak; ulice každého menšího maloměsta čpí zas kouřem z fosilních paliv; přecpané ranní autobusy připomínají spíše parní lázeň, všude mimo přecpané ranní autobusy vládne zima, tma a havrani. Zas je to tady. Vnější příznaky kulminujícího podzimu, zimního semestru v plném proudu.

Méně markantní, leč z hlediska života studenta lékařských věd mnohem závažnější a tedy více pozornosti zasluhující, jsou příznaky vnitřní. S uplývajícím časem od poslední návštěvy rodičovského domu se často snižuje úroveň finančně-materiálního zabezpečení (nutného předpokladu existence) natolik, že se nebezpečně přiblíží k hranici životního minima. V důsledku toho (a celé řady dalších jevů, souvisejících nezřídka i s procesem výuky) se následně objevují příležitostné stavy úzkosti a krátkodobých lehčích depresí. Ty mohou ovšem progredovat až do terminálního stavu - bezbřehé beznaděje! A zohledníme-li psychosomatický princip integrity, je nutno v brzké době (vzhledem k chronicitě posledního zmíněného duševního stavu) očekávat manifestaci lehčích či závažnějších neduhů tělesných.

Čím to je, čím to je, ptáme se spolu s básníkem, resp. autorem písňového textu, že mladý člověk, budoucí znalec veškerých věd lékařských, není schopen čelit degradaci své tělesné schránky ani duševního rozpoložení? Řešení mě napadá jediné: Student - medik totiž z podstaty svého statusu nemá čas. Jelikož nemá čas, nemá ani peníze. A jelikož nemá peníze, nemůže se těšit pevnému zdraví. Alespoň tak praví všudypřítomný marketing. Student si například nemůže dovolit měsíční permanentku do reklamou vyzdvihované fyskulturní strojovny, jejíž návštěva alespoň třikrát do týdne je pro zdraví jedince nezbytná. Není ničím nahraditelná a nedokáže ji kompenzovat ani pravidelné vybíhání do blízkého lesa či parku, ba dokonce ani hodiny aktivně strávené v hostivařském sportovním středisku. A tak student slábne. Na duchu - vědom si své absence v obligátní strojovně, na těle - nevědom si své absence v blízkém lesíku či parku.
Snad by pomohla ta ohromná piksla s lékem na všechno, kterou nedávno inzerovali v rozhlase. Prášek má prý preventivní i léčebné účinky zároveň a funguje proti všemu, na co si muži i ženy, děti i starci bez rozdílu jen vzpomenou. Jenomže o té si může student nechat pouze snít. Je prý tak drahá (to rovněž zaznělo v oné reklamě), že si ji nemohou dovolit ani rodiče (musí se spolehnout na Ježíška), natožpak chudák chudý student. Situace, do které student v průběhu podzimu poměrně snadno zabředne, je tedy vyloženě nezáviděníhodná. A s pomocí se lze spoléhat jen na zázrak v podobě zjevení kouzelné babičky. Nebo maminky!

Po návratu z víkendu stráveného doma zpět do zajeté koleje odklopí student víko kufru a zmůže se jen na depresi mandibuly. Maminka mu totiž přibalila pětistovku a jeho oblíbené ... domácí pečenou husu domácí, domácí mrkvovou pomazánku, domácí slepičí vajíčka, domácí zelí a okurky nakládačky, domácí řízky v trojobalu, domácí hrnečkové houskové knedlíky, domácí rybízovo-ostružinovou marmeládu, domácí...

(tmi)