Hlavní » Blogy » PNN - Mudrosloví

PNN - Mudrosloví

P O D Č Á R N Í K     N A     N E D Ě L I

myšlenky méně či více uspořádané, vydávané s nahodilou měrou pravidelnosti,
formálně však vždy až pod čarou

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mudrosloví

Za všeobecně přijímaný předpoklad se dosud má, že každý student studuje proto, aby jednou dostudoval. Aby pracoval. Aby byly koláče. Aby byly následně i svatební koláče a v závěsu za nimi aby spadlo z nebe hezké telátko, nějaké selátko, nová almara a chalupa a chalupa a chalupa, dá-li pámbů. Aby žil. -- V případě studenta lékařských věd se za předpoklad má, že studuje, aby i nadále studoval (s neutuchajícím elánem a až na věky nebo do svého úplného vyčerpání) a uzdravoval. Na základě rozsáhlých studií prováděných a vyhodnocovaných dlouhodobě (odpradávna) prostým lidem na nezanedbatelném vzorku pacientů (mezi lidem samotným) můžeme k otázce uzdravování poznamenat následující: Pro praktikujícího lékaře zdá se být vysoce účelné jednak tu a tam zvednout činku, vymyknout se na hrazdě nebo svižně vyběhnout na vrch za vesnicí; jednak nezapomínat na pravidelné splachování potu a mazu tváře, končetin a trupu. Právě totiž sportem a péčí o tělesnou čistotu může lékař osobně dostát takového množství zdraví (vyvozujeme dále z lidové moudrosti), že vznikne jeho přebytek (optimálně až celá jedna polovina), který lze následně s výhodou redistribuovat mezi trpící. Ovšem než se lékař lékařem stane a než je co do dalšího vzdělávání odkázán spíše jen na sebe samotného, je třeba mu vytvořit vhodné studijní podmínky, mimo jiné i přímo na půdě školy. V tomto ohledu vynaložila naše fakulta v uplynulých měsících spoustu úsilí. Po poměrně úspěšném zaléčení akutních „poporodních“ komplikací se nyní, na prahu čtvrtého týdne, ocitáme před okamžikem, kdy by mohly být napodruhé zpřístupněny studentům modernizované přednáškové sály a učebny, včetně přilehlých prostor pro odpočinek a vzdělávání poněkud komornějšího, individuálnějšího charakteru. Tedy včetně prostor vzniklých na místě původních promítačských kabin, které již v prvním, záběhovém týdnu tohoto semestru zaznamenaly značný pozitivní ohlas a zároveň si i vysloužily pracovní označení „šmajchlkabinety“. Ať tedy všechny ty staronové prostory slouží pěkně svému účelu! A pokud možno o něco déle, než tomu bylo během záběhového týdne. Pokud možno alespoň až na věky.

 

(tmi)

 

 

---

užitá fotografie: http://www.smh.com.au/content/dam/images/z/x/z/7/5/image.related.article...