Hlavní » Blogy » PNN - On the fly

PNN - On the fly

P O D Č Á R N Í K     N A     N E D Ě L I

myšlenky méně či více uspořádané, vydávané s nahodilou měrou pravidelnosti,
formálně však vždy až pod čarou

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

On the fly

„Spolehlivé návody.“ „Jednoduché recepty pro každého.“ „Tipy, triky a funkční praktiky.“ - Téměř v každém oboru lidské činnosti, od zprofanovaných až po ty nejobskurnější, nalezneme soubory pouček, kterými může být občas vhodné se řídit, pokud zrovna nehodláme sledovat stopy, respektive brázdy za loděmi komodora Kolumba. Přeskočením fáze experimentů můžeme totiž jednak ušetřit čas, jednak i částečně snížit riziko nezdaru celého počinu (pochopitelně za předpokladu, že je daný soubor pouček uspořádán kompetentní osobou). Doporučené postupy zároveň pomáhají člověku (tvoru v podstatě lehce ošálitelnému) ve vypjatých chvílích neopomenout některé z bazálních algoritmů. Čím fatálnější význam by měl potenciální nezdar, tím naléhavější správné uspořádání a důsledné dodržování zmíněných postupů, chceme-li „guidelines“, je. Letadlo pravděpodobně odstartuje bez potíží, budou-li piloti jednat v tomto sledu: Dráha volná? - Vstup. - Klapky. - Vítr? - Plný tah. - ... Laický zachránce pravděpodobně neudělá chybu při poskytování první pomoci způsobem: Bezvědomí? - Nedýchá? - Záklon hlavy. - Nedýchá? - Stayin` Alive. Na vymýšlení hrubé kostry příběhu za běhu bývá už často pozdě. Tu se omylem vřadí kůstka druhostranná, tu zcela jiná a situace se začne komplikovat. Zbytečně. Přesto existují lidé, kteří tak činí. Vědomě za běhu, ba dokonce za letu (!), nejen konstruují přítomnost, ale díky svým nadpřirozeným schopnostem dokonce i rozhodují o dějích, stavech, skutcích a vztazích již jednou uložených v minulosti! Takových lidí naštěstí není mnoho. Poslední statistiky udávají pro Českou republiku hodnotu v řádu jednotek až desítek jedinců. Vědom si však závažnosti důsledků, odrážejících se v životech každého z nás, se ptám: Neměli bychom vedle optimalizování doporučených postupů pro piloty a záchranáře zvážit i sestavení závazných postupů pro vrcholné reprezentanty naší společnosti? Nechme si to projít hlavou. Přitom ale nikdy nezapomínejme na „guidelines“ vztahující se na nás. Aktuální, vřele doporučený postup zní: Akademický senát volá? - Akademická obec volí.

-tmi-